busola
Konferencja NavSup 2016
8-9 listopada 2016
ROLA NAWIGACJI W ZABEZPIECZENIU DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU
8-9 listopada 2016
W dniach 8-9 listopada 2016 roku odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna na temat „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu”.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ROLA NAWIGACJI W ZABEZPIECZENIU DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

ROLA NAWIGACJI W ZABEZPIECZENIU DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU

Miło nam poinformować Państwa, że w dniach 8-9 listopada 2016 roku odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna na temat „Rola Nawigacji w Zabezpieczeniu Działalności Ludzkiej na Morzu”. Gospodarzem Konferencji jest Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Nasza Konferencja od 40 lat, realizowana w cyklu dwuletnim, jest doskonałą okazją na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz poglądów dotyczących tematyki nawigacji a także transportu i bezpieczeństwa nie tylko na morzu, ale wszędzie tam gdzie wspomaga ona działalność ludzką. Konferencja to również doskonałe miejsce i czas na zaprezentowanie nowych osiągnięć i rozwiązań technologicznych wspierających nawigację i transport. Zachęcamy wszystkich do udziału w Konferencji i zaprezentowania swoich osiągnięć, produktów i rozwiązań dedykowanych dla szerokiego grona odbiorców nie tylko z gospodarki morskiej, ale także z transportu lądowego, morskiego i powietrznego, Marynarki Wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych.  Głównym celem naszej Konferencji jest wymiana doświadczeń o charakterze naukowym, zaprezentowanie technologii a także nawiązanie osobistych kontaktów naukowych.

Informujemy także, że równolegle z NavSup 2016 odbędzie się konferencja: "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji". Konferencja ta jest współorganizowana przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Sekcję Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Tematyka konferencji jest poświęcona przede wszystkim zastosowaniom nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji i geodynamice. W trakcie konferencji przewiduje się zebranie Sekcji Geodezji Satelitarnej KBKiS PAN