Jayon Brown Womens Jersey   Tematyka Konferencji whitesandstreatment.com
busola

Obrady odbywać się będą w sesjach plenarnych oraz w następujących sekcjach tematycznych:

  • nawigacja (nawigacja morska, lądowa i powietrzna, bezpieczeństwo nawigacji, transport, osłona hydrometeorologiczna, manewrowanie i hydrodynamika);
  • nowe urządzenia i technologie (radionawigacyjne systemy pozycjonowania i wspomagania nawigacji, automatyzacja nawigacji, urządzenia i technologie stosowane w środkach transportu);
  • hydrografia (pomiary hydrograficzne; przetwarzanie, analiza i udost?pnianie danych geoprzestrzennych);
  • geoinformatyka (autonomia nawigacji, systemy inteligentne, symulatory, drony);
  • geodezja satelitarna (satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji).