busola

RAMOWY PROGAM KONFERENCJI  - NavSup 2016

7 listopad 2016 (poniedziałek)
17:00-21:00 – początek pracy Biura Konferencji

8 listopad 2016 (wtorek)
09:00 - 09:15     – otwarcie obrad
09:15 - 11:00     – I-sza sesja plenarna
11:00 - 11:30     – przerwa na kawę
11:30 - 13:30     – II-ga sesja plenarna
13:30 - 15:30     – Zwiedzanie uczelni i bazy dydaktycznej INiHM
                           – sesja komercyjna dla firm
                           – zwiedzanie Bazy Morskiej MW RP
                            (okręty MW, symulatory, zakłady badawcze)
15:30 - 16:30     – lunch
16:30 - 18:30     – przejazd do Hotelu ASTOR (Jastrzębia Góra)
18:30 - 19:30     – zakwaterowanie
20:00 -                – kolacja koleżeńska

9 listopad 2016 (środa)
07:30 - 08:30     – śniadanie
09:00 - 11:00     – sesje tematyczne oraz sesja posterowa
11:00 - 11:30     – przerwa na kawę
11:30 - 13:30     – sesje tematyczne oraz sesja posterowa
13:30 - 14:30     – lunch
14:30 - 15:30     – sesja tematyczna; zakończenie konferencji
15:30 - 17:30     – powrót do Gdyni