Jayon Brown Womens Jersey   Poprzednie konferencje whitesandstreatment.com
busola

2008


DSC0029     DSC0160

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '08

W XVI konferencji „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu – NAVSUP 2008” wzięło udział 158 specjalistów z dziewięciu państw europejskich i USA. Konferencję zorganizował tradycyjnie Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obrady trwały od 22 do 24 października. To jedno z największych w Polsce forum dyskusyjne w zakresie doświadczeń na temat nawigacji. Drugi dzień obrad odbył się w scenerii morskiej na pokładzie promu Stena Baltica podczas rejsu na trasie Gdynia – Karlskrona – Gdynia.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP to najstarsza konferencja nawigacyjna w kraju, organizowana w cyklu dwuletnim od końca lat siedemdziesiątych. Konferencję organizuje Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przy współudziale: Sekcji Nawigacji KG PAN, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.Obrady odbywają się w sesjach plenarnych oraz w sekcjach specjalistycznych. Naukowcy wymienili doświadczenia oraz zaprezentowali osiągnięcia i dorobek naukowo-badawczy w siedmiu dziedzinach:

  • nawigacja;
  • nawigacyjno – hydrograficzne zabezpieczenie działań na morzu;
  • systemy radionawigacyjne i satelitarne; 
  • osłona hydrometeorologiczna żeglugi; 
  • transport i bezpieczeństwo morskie; 
  • manewrowanie i hydrodynamika okrętu; 
  • kształcenie i szkolenie morskie.

Jak zwykle, w obradach największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele krajowi, przede wszystkim z Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskich z Gdynia i Szczecina, Marynarki Wojennej, Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie oraz wyższych uczelni technicznych, ale także wielu gosci z zagranicy (Holandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Norwegii, Grecji, Francji, W?och i USA). Wśród szczególnych gości wymienić należy Prezydenta Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej admirała Alexandrosa Maratosa, przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (president EUGIN Rein Van GOOSWILLIGEN).

Po raz pierwszy w konferencji wzięli udział oficjalni przedstawiciele serwisów nawigacyjnych GPS i Galileo - Giorgio Solari delegat ESA oraz Charls Daniels – reprezentant National Coordination Office for Space-Based Positioning, Navigation, and Timing w Waszyngtonie.

Podczas trzydniowych obrad zaprezentowanych zostało ponad 90 specjalistycznych opracowań z różnych dziedzin dotyczących nawigacji.

DSC0023 DSC0170

DSC0044 DSC0169 


 

2010


NAVSUP103

XVII Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '10

W dniach 23 -25 września 2010 roku w Gdyni (częściowo również na Morzu Bałtyckim) odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „NAVSUP’10” pod tradycyjnym hasłem „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej.” Tegoroczna konferencja honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Organizatorzy - Polskie Forum Nawigacyjne oraz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej zapewnili doskonałe warunki do obrad oferując pomieszczenia AMW w pierwszym dniu, a następnie pokład promu Stena Baltica na trasie do Karlskrony i z powrotem. Atrakcją wyprawy było zwiedzanie miasta i muzeum Morskiego w Karlskronie.

NAVSUP to jedno z największych w Polsce miejsc wymiany doświadczeń na temat nawigacji. W tegorocznym spotkaniu zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt wystąpień odnoszących się do różnych odłamów nawigacji morskiej, powietrznej i lądowej. Szczególne zainteresowanie wzbudził nowatorski system radionawigacyjny zbudowany przez firmę EADS Astrium w Rostocku w oparciu o pseudosatelity systemu Galileo i autonomiczny pojazd lądowy, którego system nawigacji jest przedmiotem prac gospodarzy, jednakże nie mniejsze zainteresowanie towarzyszyło licznym referatom dotyczącym systemu EGNOS, badaniom hydrograficznym, nawigacji w oparciu o pomiary wykonywane kamerami CCD i innych. Swoimi doświadczeniami i wynikami badań podzielili się specjaliści z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy. Wśród krajowych ośrodków, poza organizatorami licznie reprezentowane były uczelnie techniczne: Politechniki Warszawska, Gdańska, Gliwicka i Opolska, Uniwersytet Przyrodniczy ze Szczecina i Wyższa Szkoła Sił Powietrznych z Dęblina a także Centrum Badań Kosmicznych PAN. Liczną reprezentację przysłała również administracja morska (Urzędy Morskie, kapitanaty portów morskich) i lotnicza (Państwowa Agencja Ruchu Powietrznego). Optymizmem napawa zauważalny udział młodych osób, co pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłość nawigacji w naszym kraju.

NAVSUP102 NAVSUP101


 

2012


ENC2012

Konferencja European Navigation Conference 2012/ XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '12

W roku 2012 konferencja NAVSUP odbyła się łącznie z konferencją ENC 2012. Jest to coroczna konferencja nawigacyjne organizowana pod egidą European Groupe of Institutes of Navigation (EUGIN). Konferencja ta gromadzi, co roku w innym mieście naukowców zainteresowanych szeroko pojętą nawigacją: morską, powietrzną, lądową oraz wszelkiego rodzaju usługami związanymi z nawigacją. W roku 2012 odbyła się w Gdańsku, pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Do niedawna najpopularniejszym tematem tej serii konferencji była nawigacja satelitarna, jednak ostatnio coraz większe zainteresowanie uczestników tych konferencji budzą zagadnienia usług nawigacyjnych w obszarze tzw. „Location Base Services” a także „Vision-based Navigation”. W tegorocznej konferencji, organizowanej w imieniu EUGIN przez Polskie Forum Nawigacyjne, po raz pierwszy odbywającej się w Polsce, uczestniczyło ponad 200 uczestników z 37 państw całego świata, którzy wygłosili 137 referatów.

W trakcie konferencji odbyło się również walne zgromadzenie EUGIN, w trakcie którego wybrano nowego Przewodniczącego Rady EUGIN. Ustępujący po dwóch kadencjach holenderski kapitan ż. w. Rein van Gooswilligen przekazał swoje obowiązki dr hab. inż. Krzysztofowi Czaplewskiemu, profesorowi Akademii Marynarki Wojennej.

IMAG0574 IMAG0571 IMAG0521


 

2014


17 1413362504

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP '14

W dniach 25 i 26 września 2014r. odby?a si? XIX konferencja naukowo – techniczna „NAVSUP 2014” poświęcona roli nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu. Konferencja jest organizowana od niemal 40 lat w cyklu dwuletnim przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej przy pełnej współpracy i opiece Polskiego Forum Nawigacyjnego oraz Biura Hydrograficznego MW oraz Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Tegoroczna konferencja odbyła się w obiektach nowo wybudowanej i oddanej w 2013 roku Biblioteki Akademickiej i Centrum Audytoryjno  – Informacyjnym gromadząc uczestników z całego kraju oraz Unii Europejskiej oraz państw nie należących do niej. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono 36 referatów, wśród których dostrzeżono również cztery wygłoszone przez tegorocznych absolwentów studiów magisterskich na WNiUO. Ponadto, przedstawiciele takich firm jak ASTRI, SPRINT, ENAMOR oraz Automotive & Rail Innovation Center z Aachen (Niemcy) prezentowali najciekawsze ze swoich produktów w ramach wystawy towarzyszącej konferencji.

Konferencja, oprócz niewątpliwych walorów naukowych i edukacyjnych spełniła rolę promocyjną względem Akademii Marynarki Wojennej i była okazją do nawiązania bezcennych kontaktów osobistych dla szerokiego grona uczestników, co powinno skutkować intensywniejszym rozwojem naukowym pracowników uczelni. 

1413362586 4 7