busola

http://sentrytermite.com/why-your-pest-control-company-should-also-be-your-home-improvement-cont KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Mariusz WĄŻ
dr hab. inż. Krzysztof NAUS
dr inż. Piotr ZWOLAN
mgr inż. Łukasz MARCHEL
mgr inż. Katarzyna ŚLIWIŃSKA
mgr Dorota SOŁKIEWICZ
mgr inż. Marcin SKÓRA
inż. Katarzyna BANASZAK