Jayon Brown Womens Jersey  Dla Autorów whitesandstreatment.com
busola

PUBLIKACJA W ZESZYTACH NAUKOWYCH AMW

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Językiem publikacji w „Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej” jest język angielski i Redakcja ZN AMW przyjmuje wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji redakcja ZN wymaga od autora (autorów) złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie zostł? w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Redakcja wymaga również ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu), a także źródeł finansowania artykułu.

Redakcja ZN wdrożyła procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki naruszenia obowiązujących w nauce zasad etycznych bedą dokumentowane i demaskowane, włacznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).

 

Wymogi formalne

1. Format artyku?u:

 • B5
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstep między wierszami
 • Times New Roman, wys. 11 p.

2. Uk?ad artyku?u:

 • imię i nazwisko
 • szczegółowa afiliacja
 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim

3. Rysunki:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.

4. Tabele:

 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.

5. Wzory:

 • ponumerowane, pisane w edytorze równa?

6. Bibliografia:

 • uporządkowana alfabetycznie
 • zapisana w formacie ISO 690

 


PUBLIKACJA W ANNUAL OF NAVIGATION

Instructions for Authors

The manuscript should be written in English (MSWORD file). It should be typed using 12 p Time News Roman font with 1.5 line spacing, on single-sided A4 sheets with 2 cm margins. The manuscript should not exceed 15 pages including tables and figures.

The first page of the article should contain: (1) the title of the article, (2) the name, academic merits, affiliation and e-mail of each author, (3) the name and the address of the author to whom correspondence and proofs should be sent, (4) a summary of 50-150 words, (5) a list of key words (not more than 6).

The main text should be divided into numbered and titled sections and, if needed, into subsections (1.1, 1.2, ... in Section 1 etc.).

Tables and figures: Tables and figures should be enclosed on separate sheets, numbered consecutively and titled. They should be referred to in the text as Fig. 1, Fig. 2, ..., Table 1, Table 2, ... A list of table and figure captions should be provided on separate sheet(s) at the end of the manuscript. Authors are advised to use black-and-white figures and photographs prepared with CorelDRAW application or in pdf version. Colour figures will be accepted only if the color is essential for the explanation.

Units and mathematical formulae: SI units and abbreviations are obligatory. Mathematical formulae should be typewritten and centered and numbered. The numbers should be placed in parentheses ( ) at the right margin. The formulae are to be referred to in the text as Eq. (1) etc.

References: References are to be listed at the end of the paper in the alphabetic order and consecutively numbered. A reference to a published paper should be referred to in the text by the last name(s) of author(s) and the year of the publication in brackets [Kowalski, 2001]. Each item should contain full bibliographical data in the format illustrated by the following examples: 1. J. K. Kowalski and H. S. Jong (2007), Nautical aspects of inertial technology, Journal of Navigation, 1, 313-328.

Proofs will be sent to the corresponding author to correct any typesetting errors. Alterations to the original manuscript at this stage will not be accepted. Corrected page proofs must be mailed to the Editorial Office as soon as possible.

Copyright: Submission of a paper to Annual of Navigation implies that the material is an original and unpublished work, not under consideration for publication elsewhere. If permission for publication of any material is required, it should be obtained from appropriate sources by the author. The corresponding author is responsible for the other authors' approval of the paper publication.

Annual of Navigation is covered by BazTech and Index Copernicus

surveys